ARQ Basic Psychotrauma Course

ARQ International is hosting a Basic Psychotrauma Course to support mental health workers in their work in Ukraine. Each series consists of three consecutive sessions introducing the psychological consequences of war and violence and providing practical tools on self-care and care for others.

Vlag van Oekraïne - Wikipedia Text in Ukrainian below | текст українською нижче

Each session in the series will build on the content discussed during the previous session and will be limited to a group of 50 persons. The training series targets Ukrainian mental health workers, such as psychologists, social workers, nurses, general practitioners, and physicians, and aims to support them with practical psychological tools.

Programme Basic Psychotrauma Course
Experienced trainer Zlata Zimovets will provide this webinar series. She is a Ukrainian psychotherapist who specialises in the impact of violence and war and body-focused interventions. The sessions will be in Ukrainian and/or Russian.

Day 1 | Self-regulation with practical exercises.  

Day 2 | Working with people in acute crisis situations.

Day 3 | Supporting inner resources for refugees and temporarily displaced people.

 

► You sign up for all three sessions in the series at once.

#Serie 1 

Friday 1, Saturday 2, and Sunday 3 July 2022 at 15:00h – 16:30h EEST

Sign up for this series on Zoom
 

#Serie 2 

Monday 18, Tuesday 19, and Wednesday 20 July 2022 at 18:00h – 19:30h EEST

Sign up for this series on Zoom 
 

#Serie 3 

Wednesday 3, Thursday 4, and Friday 5 August 2022 at 19:00h -20:30h EEST

Sign up for this series on Zoom

 

The ARQ Basic Psychotrauma Course is made possible with the support of the Dutch Foundation of Cooperating Aid Organisation - GIRO555.

 

Базовий курс з психологічної травми Національного центру психотравми ARQ (повністю заброньовані)


ARQ International проводить базовий курс з психологічної травми на підтримку працівників закладів охорони психічного здоров'я, що працюють в Україні. Кожна серія занять складається із трьох послідовних сесій, які розповідають про психологічні наслідки війни і насильства та пропонують практичні інструменти для турботи про себе та інших.

Кожне заняття у серії будується на змісті обговореного на попередній зустрічі. До групи буде включено не більше 50 учасників. Навчальна серія занять призначена для українських працівників закладів охорони психічного здоров'я, соціальних працівників, медсестер та медбратів, сімейних лікарів та терапевтів. На меті вона має надання підтримки та практичних психологічних інструментів для роботи.

Програма базового курсу з психологічної травми
Цю серію вебінарів проводитиме досвідчений тренер Злата Зімовець. Вона є українським психотерапевтом, що спеціалізується на впливі насильства, війни та тілесно-орієнтованих втручань. Навчальна сесія проводитиметься українською та/або російською мовами.

День 1 | Само-регуляція з практичними вправами.  

День 2 | Робота з людьми у гострих кризових ситуаціях.

День 3 | Підтримка внутрішніх ресурсів біженців та внутрішньо переселених людей.

 

► Реєструватися необхідно відразу на три заняття цієї серії.

#Серія 1 

П'ятниця 1, субота 2 та неділя 3 липня 2022 р. з 15:00 до 16:30 (Київ)

Записуйтеся на цю серію занять на платформі Zoom
 

#Серія 2 

Понеділок 18, вівторок 19 та середа 20 липня 2022 р. з 18:00 до 19:30 (Київ)

Записуйтеся на цю серію занять на платформі Zoom 
 

#Серія 3 

Середа 3, четвер 4 та п'ятниця 5 серпня 2022 р. з 18:00 до 19:30 (Київ)

Записуйтеся на цю серію занять на платформі Zoom